สพม.30 เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 30 ตุลาคม 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 37 ครั้ง

	ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ และนางสาวมะลิวัน  มาเหง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน โดยมี นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมียอดกฐินพระราชทานรวมจากวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.55 น. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,415,747 บาท

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ และนางสาวมะลิวัน มาเหง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมียอดกฐินพระราชทานรวมจากวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.55 น. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,415,747 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.