ผอ.สพม.30 มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ผอ.สพม.30 มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 8 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 39 ครั้ง

ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน10 คน นอกจากนี้ ยังได้มอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ทั้งสิบคนด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน10 คน นอกจากนี้ ยังได้มอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ทั้งสิบคนด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.