สพม.30 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 50 ครั้ง

ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่

ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่
  1. สิบตำรวจเอกสมพร ฟุ้งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
  2. นางสาวธัญพร ตรีมูรติ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  3. นางปรียารัตน์ ขาวปั้น  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  4. นางธัญชนก  ชาติประมง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.