การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 35 ครั้ง

 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายนรา  ตรีธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยา และ นายพงศธร  โต๊ะงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด สพม.30 เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สพม.30

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.