สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - บ้านหัวชัน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - บ้านหัวชัน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 50 ครั้ง

	ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ – บ้านห้วยชัน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ – บ้านห้วยชัน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.