สพม.ชัยภูมิ จัดพิธีเปิดป้ายสำนักงาน และประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.ชัยภูมิ จัดพิธีเปิดป้ายสำนักงาน และประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 33 ครั้ง

ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 7.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีการเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมี นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ และนายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี และในเวลา 8.30 น. สพม.ชัยภูมิ ได้จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 7.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีการเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ และนายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี และในเวลา 8.30 น. สพม.ชัยภูมิ ได้จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ
 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.