ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 15 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 33 ครั้ง

	ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน โดยให้โอวาทเกี่ยวการดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน, การวางตนเป็นครูที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  โดยขอให้เป็นผู้โอบอ้อมอารีย์ มีน้ำใจ มีจิตอาสา และขอให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และสังคม ซึ่งการเป็นครูที่พัฒนาแล้วจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียน พัฒนาโรงเรียน พัฒนาสังคม และพัฒนาการศึกษาต่อไป  นอกจากนี้ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้ง 6 คนด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน โดยให้โอวาทเกี่ยวการดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน, การวางตนเป็นครูที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน โดยขอให้เป็นผู้โอบอ้อมอารีย์ มีน้ำใจ มีจิตอาสา และขอให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และสังคม ซึ่งการเป็นครูที่พัฒนาแล้วจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียน พัฒนาโรงเรียน พัฒนาสังคม และพัฒนาการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้ง 6 คนด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.