ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 54 ครั้ง

	ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564 และร่วมต้อนรับ ดร.ณัฐพล  ตันเจริญทรัพย์ ผอ.โครงการห้องเรียนกีฬา สพฐ.

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564 และร่วมต้อนรับ ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผอ.โครงการห้องเรียนกีฬา สพฐ.

โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ และ นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.