ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน นำสู่ หลานปู่แล สุขภาพดี มีปัญญา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน นำสู่ หลานปู่แล สุขภาพดี มีปัญญา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 47 ครั้ง

ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน นำสู่ หลานปู่แล สุขภาพดี มีปัญญา” ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน นำสู่ หลานปู่แล สุขภาพดี มีปัญญา” ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

  โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพด้านสาธารณสุขในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน โดยเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต กับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ชมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” อีกด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.