สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมประธานสหวิทยาเขต
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมประธานสหวิทยาเขต

วันที่ 17 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 66 ครั้ง

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขต โดยมี นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอก ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขต โดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอก ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.