ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ปีการศึกษา 2563 สายที่ 5 อำเภอเมือง
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ปีการศึกษา 2563 สายที่ 5 อำเภอเมือง

วันที่ 25 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 40 ครั้ง

	ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ปีการศึกษา 2563 สายที่ 5 อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ, อบจ.ชัยภูมิ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 12 โรงเรียนเข้ารับทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ปีการศึกษา 2563 สายที่ 5 อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ, อบจ.ชัยภูมิ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 12 โรงเรียนเข้ารับทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.