สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 55 ครั้ง

	ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบาย ข้อสั่งการทางราชการต่าง ๆ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบาย ข้อสั่งการทางราชการต่าง ๆ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.