สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 30 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 45 ครั้ง

ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม

ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมชี้แจงนโยบายและข้อหารือทางราชการที่เกี่ยวข้อง และมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และ ผอ.กลุ่มเข้าร่วมการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.