สพม.30 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง ผอ.สพม.เขต30 กับ ผอ.สถานศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง ผอ.สพม.เขต30 กับ ผอ.สถานศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศ

วันที่ 1 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 163 ครั้ง

สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติและระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

///วันที่ 29 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง ผอ.สพม.เขต30 กับ ผอ.สถานศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดยมี นายสวาท ฦาชา นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นางวิไลลักษณ์ ฦาชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1เมษายน 2562 )

เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติและระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ///

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.