วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ประชุมการรับนักเรียน ครั้งที่ 1/ 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 194 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุม

โดยมี นาย สิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกลุ่มส่งเสริมฯ และผู้อำนายการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 1/ 2562 เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เห็นชอบ และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการรับนักเรียน วางแผน ดูแลการรับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เป็นการกำหนดมาตรการป้องกันการรับนักเรียนอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.