วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 137 ครั้ง

////วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุม โดยมี นาย สิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย คณะกลุ่มส่งเสริมฯ และ ผู้บริหารสถานศึกษา(โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง)และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการรับนักเรียนตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องมติคณะรัฐมนตรี และกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ///

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.