สพม.30 ร่วมงานและจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ร่วมงานและจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 306 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 และคณะ เข้าร่วมงานและจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด: Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ อาคารโรงอาหารหลังใหม่(ตึกสีชมพู) ชั้น 2 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธี และนายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิกล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดงานขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับทุกหน่วยงานได้ทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.