สพม.30 จัดกิจกรรม "ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ" ณ สพป.สระแก้ว เขต 1
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดกิจกรรม "ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ" ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 653 ครั้ง

ในวันที่ 28 มิถุนายน สพม.30 ภายใต้การนำของ ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน "กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)" ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.