ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล   >

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ

วันที่ 12 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย person@sesao30.go.th
จำนวนการดู 385 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ประกาศ.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.