สพม.30 มอบโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 มอบโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 240 ครั้ง

สพม.30 มอบโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2562 นายสวาท ฦาชา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายชาตรี ทวีนาท ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพม.30 มอบโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.