บุคลากรทางการศึกษา จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมทำความสะอาดบริเวณถนนชุมชนขี้เหล็กใหญ่ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

บุคลากรทางการศึกษา จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมทำความสะอาดบริเวณถนนชุมชนขี้เหล็กใหญ่ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 130 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม  2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวรภายในและภายนอกของอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้นายสิงศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.30 ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day) พร้อมทำความดีด้วยใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯทั้งนี้บุคลากรทางการศึกษา จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมทำความสะอาดบริเวณถนนชุมชนขี้เหล็กใหญ่ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นกิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.