โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 286 ครั้ง

วันที่ 15  สิงหาคม  2562  เมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ได้มอบหมายให้ นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904“หลักสูตรพื้นฐาน” กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562โดยมี นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กล่าวรายงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและ  บำเพ็ญประโยชน์พื้นที่สาธารณะ กวาดทำความสะอาด การจำกัดขยะหรือภาชนะที่มีน้ำขัง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน และพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จำนวน 100 คน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.