สพม.30 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 195 ครั้ง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นด้วย ในการนี้ พิธีวันครู ประจำปี 2563 ประกอบด้วยพิธีทางพุทธ, พิธีทางพราหมณ์, การแสดงจากนักเรียนและครูในสังกัด และมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครูในช่วงบ่ายของวันเดียวกันด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.