สพม.30 เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 168 ครั้ง
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และนายสวาท  ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอ (VTC) ณ ห้องห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และนายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอ (VTC) ณ ห้องห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.