.สพม.30 จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้” เพื่อสนองต่อนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

.สพม.30 จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้” เพื่อสนองต่อนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 247 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. สพม.30 จัดกิจกรรม"ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้" โดย นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ได้มอบต้นไผ่มงคลให้กับบุคลากรในสังกัด สพม.30 ทุกคนเพื่อนำไปปลูกในบริเวณที่พักอาศัยของตน

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. สพม.30 จัดกิจกรรม

ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ นายสวาท ฦาชา และ น.ส.มะลิวัน มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 ได้ทำการปลูกต้นไผ่มงคล ณ บริเวณพื้นที่ว่างของสำนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด ทั้งในสำนักงานและในโรงเรียน ได้ปลูกพืชผักสวนครัว "เปลี่ยนที่รก ๆ ริมรั้วให้เป็นสวนครัวกินได้" ซึ่งเป็นการสนองรับนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงาน สพม.30

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.