สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 255 ครั้ง
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสายชัยภูมิ-อุทยานแห่งชาติตาดโตน ระยะทาง 16.850 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสายชัยภูมิ-อุทยานแห่งชาติตาดโตน ระยะทาง 16.850 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.