สพม.30 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญญาณเขตสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามห
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญญาณเขตสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามห

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 206 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น.  สพม.30 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรที่การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น. สพม.30 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรที่การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยนายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ นายสวาท  ฦาชา นางสาวมะลิวัน  มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพม.30 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.