วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
044-056766 ถึง 7
webmaster@sesao30.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ชัยภูมิ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2564   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2564   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
สพม.ชัยภูมิ เชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติกับ กอช.
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2564   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2564 จำนวน 100 อัตรา
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2564   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
แจ้งการจัดงานกาชาดในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2564
เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2564   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30


ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
เผยแพร่เมื่อ 9 เม.ย. 2564   จำนวนที่เข้าดู 169 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนปีการศึกษา 2563
เผยแพร่เมื่อ 8 เม.ย. 2564   จำนวนที่เข้าดู 20 ครั้ง
อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 7 เม.ย. 2564   จำนวนที่เข้าดู 18 ครั้ง
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
เผยแพร่เมื่อ 5 เม.ย. 2564   จำนวนที่เข้าดู 120 ครั้ง


ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2564   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2564   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2564   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2564   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครู และอาคารเรียน (ดัดแปลงเป็นบ้านพักครู) ของโรงเรียนภูเขียว
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์งานช่างและงานเกษตรโรงเรียน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออาหารและโภชนาการโรงเรียน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30


ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน คู่มือยืมเงินราชการ สพม.ชัยภูมิ คู่มือประชาชน โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา (ขนาดใหญ๋) โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนคอนสวรรค์ (ขนาดกลาง) โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย (ขนาดเล็ก) แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

คลังวิดีโอ / DLIT Resources สพม.ชัยภูมิ


คลังภาพกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ
© Copyrights 2018. All rights reserved.