วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
044-056766 ถึง 7
webmaster@sesao30.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2563   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30


ข่าวกิจกรรม สพม.30
ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 2563
เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระาชดำริฯ 2563
เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก. ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563
เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์งานช่างและงานเกษตรโรงเรียน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออาหารและโภชนาการโรงเรียน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน และของโรงเรียนละหานเจริญวิทยา ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30


คลังวิดีโอ / DLIT Resources สพม.30


คลังภาพกิจกรรม สพม.30
© Copyrights 2018. All rights reserved.