วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
044-056766 ถึง 7
webmaster@sesao30.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30

ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประการผลการจัดหาที่เรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2563   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30


ข่าวกิจกรรม สพม.30
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฉบับที่ 15
เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 19 ครั้ง
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฉบับที่ 14
เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 17 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 23 ครั้ง


ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม. 30 จำนวน 4 อัตรา
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัด สมพ.30
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรตุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัด สพม.30
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนฯ
เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลาน ค.ส.ล. ห้องพักเวรรักษาการณ์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ห้องพักเวรรักษาการณ์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ


คลังวิดีโอ / DLIT Resources สพม.30


คลังภาพกิจกรรม สพม.30
© Copyrights 2018. All rights reserved.