ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน (สควค.) สังกัด สพม.30
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ่   >

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน (สควค.) สังกัด สพม.30

วันที่ 22 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
จำนวนการดู 96 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ประกาศผลการคัดเลือก_สควค.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.