ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ่   >

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

วันที่ 10 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
จำนวนการดู 177 ครั้ง
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.