รหัส SMIS โรงเรียน คำสั่ง SMSS ของโรงเรียน ผลการรายงานข้อมูล
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล รายงานข้อมูลแล้ว
36012002 สตรีชัยภูมิ ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36012003 เมืองพญาแลวิทยา ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว
36012004 กุดตุ้มวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36012005 บ้านค่ายวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว
36012009 ภูพระวิทยาคม ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36012011 ชีลองวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน รายงานข้อมูลแล้ว
36012016 คอนสวรรค์ ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว
36012017 สามหมอวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36012018 โนนสะอาดวิทยา ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว
36012020 หนองบัวแดงวิทยา ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รายงานข้อมูลแล้ว
36012022 คูเมืองวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36012024 เจียงทองพิทยาคม ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว
36022006 ภูเขียว รายงานข้อมูลแล้ว
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36022013 บ้านแท่นวิทยา ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว
36022014 แก้งคร้อวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36022021 คอนสารวิทยาคม รายงานข้อมูลแล้ว
36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว
36032003 หนองบัวบานวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36032004 ละหานเจริญวิทยา ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36032008 เพชรพิทยาสรรค์ ลิงค์สำหรับทดสอบ รายงานข้อมูลแล้ว
36032009 เริงรมย์วิทยาคม ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร รายงานข้อมูลแล้ว
36032011 ห้วยแย้วิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36032012 เทพสถิตวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36032013 นายางกลักพิทยาคม ดูคำสั่ง รายงานข้อมูลแล้ว