คำชี้แจง

  • ขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูลการนำระบบ SMSS มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ ในรูปแบบไฟล์ Word ไปยังอีเมล webmaster@sesao30.go.th ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

  • คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างการรายงานข้อมูลฯ

  • สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม SMSS สำหรับติดตั้งบนระบบ Hosting Server ได้ที่นี่


กลุ่มไลน์ AMSS & SMSS สพม.ชัยภูมิ
รหัส SMIS โรงเรียน คำสั่ง SMSS ของโรงเรียน ผลการรายงานข้อมูล
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล กำลังดำเนินการ
36012002 สตรีชัยภูมิ ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36012003 เมืองพญาแลวิทยา ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ
36012004 กุดตุ้มวิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36012005 บ้านค่ายวิทยา กำลังดำเนินการ
36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ
36012009 ภูพระวิทยาคม ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36012011 ชีลองวิทยา กำลังดำเนินการ
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน กำลังดำเนินการ
36012016 คอนสวรรค์ ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ
36012017 สามหมอวิทยา กำลังดำเนินการ
36012018 โนนสะอาดวิทยา ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ
36012020 หนองบัวแดงวิทยา ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก กำลังดำเนินการ
36012022 คูเมืองวิทยา กำลังดำเนินการ
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36012024 เจียงทองพิทยาคม ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ
36022006 ภูเขียว รายงานข้อมูลแล้ว
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36022013 บ้านแท่นวิทยา ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ
36022014 แก้งคร้อวิทยา กำลังดำเนินการ
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา กำลังดำเนินการ
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36022021 คอนสารวิทยาคม กำลังดำเนินการ
36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ
36032003 หนองบัวบานวิทยา กำลังดำเนินการ
36032004 ละหานเจริญวิทยา ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36032008 เพชรพิทยาสรรค์ ลิงค์สำหรับทดสอบ กำลังดำเนินการ
36032009 เริงรมย์วิทยาคม ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร กำลังดำเนินการ
36032011 ห้วยแย้วิทยา รายงานข้อมูลแล้ว
36032012 เทพสถิตวิทยา กำลังดำเนินการ
36032013 นายางกลักพิทยาคม ดูคำสั่ง กำลังดำเนินการ