ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์แคมเปญ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์แคมเปญ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63"

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
จำนวนการดู 235 ครั้ง

...

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 8038.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.