ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 "วิทยาศาสตร์วิถีใหม่ New Normal"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 "วิทยาศาสตร์วิถีใหม่ New Normal"

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
จำนวนการดู 144 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. วิทยาศาสตร์_New_Normal.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.