การประกวดคำขวัญจังหวัดพะเยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

การประกวดคำขวัญจังหวัดพะเยา

วันที่ 5 สิงหาคม 2563
จำนวนการดู 143 ครั้ง

                    ด้วย จังหวัดชัยภูมิ แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญจังหวัดพะเยา เนื่องด้วยจังหวัดพะเยาอัตลักษณ์ที่น่ายกย่องมากมาย จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอคำขวัญจังหวัดพะเยาขึ้นใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. บันทึกประกวดคำขวัญ.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.