ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NARIT Science Week 2020
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NARIT Science Week 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
จำนวนการดู 78 ครั้ง

...

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. บันทึก_NARIT_Science_Week_2020.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.