ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
จำนวนการดู 130 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. พระราชดำริ.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.