โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน O-Net และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน O-Net และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 มกราคม 2564
จำนวนการดู 816 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน O-Net และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 04-01-2564.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.