ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนการดู 71 ครั้ง

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.