ประชาสัมพันธ์โครงการ ED's Possible "แมวมอง เพราะทุกการเรียนรู้ ทุกคนมีส่วนร่วมได้"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์โครงการ ED's Possible "แมวมอง เพราะทุกการเรียนรู้ ทุกคนมีส่วนร่วมได้"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 41 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. EDs_Possible_แมวมอง.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.