แจ้งการจัดงานกาชาดในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

แจ้งการจัดงานกาชาดในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564
จำนวนการดู 84 ครั้ง

แจ้งการจัดงานกาชาดในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. CCF_000098.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.