สพม.ชัยภูมิ เชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติกับ กอช.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ เชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติกับ กอช.

วันที่ 1 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 84 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.