ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่อง เล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยถิ่น
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่อง เล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยถิ่น

วันที่ 29 เมษายน 2564
จำนวนการดู 58 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 2.pdf 2. 1.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.