จังหวัดชัยภูมิ แจ้งการเปิดใช้งาน และประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) ของ ป.ป.ช.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

จังหวัดชัยภูมิ แจ้งการเปิดใช้งาน และประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) ของ ป.ป.ช.

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
จำนวนการดู 36 ครั้ง

จังหวัดชัยภูมิ แจ้ง การเปิดใช้งาน และประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) ของ ป.ป.ช.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 3969__ลงรับ_4_มิย.64.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.