แจ้งเตือนผู้ปกครอง ระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม หรือทำการประกันโควิด-19 เพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

แจ้งเตือนผู้ปกครอง ระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม หรือทำการประกันโควิด-19 เพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
จำนวนการดู 43 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งว่าด้วยขณะนี้ มีมิจฉาชีพแฝงเข้ามาในไลน์กลุ่ม สถานศึกษา  ไลน์รับนักเรียน  หรือไลน์ต่างๆ ให้มีการจ่ายค่าเทอมแล้วได้เรียน 100%  หรือทำการประกันโควิด-19  โดยจะให้โอนเข้าบัญชีมิจฉาชีพ  รวมทั้งมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูการเงินโรงเรียน  โดยใช้ชื้อและรูปโปรไฟล์ FaceBook ของครูการเงิน  และสร้าง Open chat  สำหรับติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  จึงแจ้งเตือนผู้ปกครอง ระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม หรือทำการประกันโควิด-19 เพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ  

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 4394_ลงรับ_4_มิย_64.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.