ขอเชิญร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอเชิญร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
จำนวนการดู 69 ครั้ง

ขอเชิญร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. CCF_000379.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.