ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.เดือนกันยายน 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.เดือนกันยายน 2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
จำนวนการดู 46 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.เดือนกันยายน 2564  จำนวน 3  ฉบับ ประกอบด้วย 

1. บทความซื้อของออนไลน์ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา

2. แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

3. ศูนย์ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ

© Copyrights 2018. All rights reserved.