จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564
จำนวนการดู 44 ครั้ง

© Copyrights 2018. All rights reserved.