ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าไทย นุ่งซิ่น สวมผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าไทย นุ่งซิ่น สวมผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564
จำนวนการดู 97 ครั้ง

ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าไทย นุ่งซิ่น สวมผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ

© Copyrights 2018. All rights reserved.