ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.เดือนพฤศจิกายน 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.เดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
จำนวนการดู 46 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.เดือนพฤศจิกายน 2564  จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
1. เคล็ดลับการซื้อสินค้าออนไลน์ ได้สินค้าจริง  ไม่ถูกขโมยข้อมูล เรื่องสินค้าอันตราย 
2. สินค้าอันตราย ที่ สคบ.มีคำสั่งห้ามขาย  
3. ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเก็บเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน

© Copyrights 2018. All rights reserved.